MSR 2015 RAPID [8 - 20]

PROPOZÍCIE

Miesto konania: Športová hala Koniareň, Poľná 49, 034 01 Ružomberok
Prihlásenie a info: www.chessfest2015.sachrbk.sk
Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický tel.: +421 907/390 407, marek@sachrbk.sk
Záštita turnaja: Ing. Michal Slašťan – 1. zástupca primátora mesta, poslanec VUC za okres RK
Garant turnaja: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok
Garant turnaja za SŠZ: Ing. Zdenek Gregor - člen VV SŠZ a predseda Komisie mládeže SŠZ
Hlavný rozhodca: Karol Pekár (IA)
Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl, resp. kruhový (podľa počtu prihlásených v kategórii) podľa pravidiel FIDE pre RAPID šach, tempo hry 2 x 20 minút + 5 sek. bonus/ťah. O poradí jednotlivcov rozhoduje: Body, Cut-1 Buchholz, Buchholz, FIDE progres, počet výhier. Kategórie CH12, CH14, CH16, CH20, D14, D16, D20 budú započítané do FIDE RAPID.
Právo účasti: Registrovaní členovia SŠZ, vrátane CIS Premium členov so zaplateným členským príspevkom za uplynulý kalendárny rok, resp. aktuálny rok v prípade novej registrácie. (Registrácia členov SŠZ bude jednoduchá aj cez oficiálnu turnajovú stránku.)
Chlapci a dievčatá do 8 rokov – ročník 2007 a mladší.
Chlapci a dievčatá do 10 rokov – ročník 2005 a mladší.
Chlapci a dievčatá do 12 rokov – ročník 2003 a mladší.
Chlapci a dievčatá do 14 rokov – ročník 2001 a mladší.
Chlapci a dievčatá do 16 rokov – ročník 1999 a mladší.
Chlapci a dievčatá do 20 rokov – ročník 1995 a mladší.
Cenový fond: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii. V kategórii D20 a CH20 pre prvých troch finančné ceny. V rámci kategórie 8-ročných budú vyhodnotené aj kat. D6 a CH6.
Prihlášky: Všetci účastníci musia byť prihlásení do 14. 05. 2015 pomocou registračného formulára na chessfest2015.sachrbk.sk/.Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností organizátora.
Ubytovanie: 9 € rezervácia on-line na oficiálnom webe podujatia CHESSFEST
Vklad: 6 € za hráča na účet - občerstvenie a suvenír
Vklad do turnaja a ubytovanie uhradiť na účet číslo: 8010027633/1100
IBAN: SK7411000000008010027633, BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
Variabilný symbol: vám bude automaticky vygenerovaný pri vypísaní registračného formulára.
Časový plán: Sobota 23. mája 2015:
09.00 – 10.00 h prezentácia
10.30 – 11.00 h slávnostné otvorenie
11.00 – 18.30 h 7 kôl turnaj jednotlivcov
cca 19.00 vyhlásenie výsledkov
SŤIAHNUŤ PROPOZÍCIE V .PDF »