MSR 2015 RAPID [MLADŠÍ ŽIACI]

PROPOZÍCIE

Miesto konania: Športová hala Koniareň, Poľná 49, 034 01 Ružomberok
Prihlásenie a info: www.chessfest2015.sachrbk.sk
Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický tel.: +421 907/390 407, marek@sachrbk.sk
Záštita turnaja: Ing. Michal Slašťan – 1. zástupca primátora mesta, poslanec VUC za okres RK
Garant turnaja: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok
Garant turnaja za SŠZ: Ing. Zdenek Gregor - člen VV SŠZ a predseda Komisie mládeže SŠZ
Hlavný rozhodca: Karol Pekár (IA)
Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa pravidiel FIDE pre RAPID šach, tempo hry 2 x 20 minút + 5 sek. bonus/ťah. O poradí rozhoduje počet zápasových bodov (3, 1, 0), počet partiových bodov, Cut Buchholz bez výsledku 1 najslabšie umiestneného družstva podľa partiových bodov.
Právo účasti: Registrovaní členovia SŠZ so zaplateným členským príspevkom za uplynulý kalendárny rok, resp. aktuálny rok v prípade novej registrácie (registrácia členov SŠZ bude jednodu- chá aj cez oficiálnu turnajovú stránku), štvorčlenné družstvo musí byť zložené z hráčov narodených v roku 2003 a neskôr, s povinnou účasťou minimálne jedného dievčaťa. V každom družstve môže byť jeden náhradník. Na súpiske družstva môže byť uvedený jeden hráč registrovaný v matrike SŠZ v inom klube, ako je jeho družstvo, na základe písomného súhlasu materského klubu. V zmysle bodu 5.4 Súťažného poriadku družstiev sa do tohto limitu hráčov CIS Premium členovia nezapočítavajú. Družstvo, ktoré nastúpi bez dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov pod- ľa súpisky musí byť dodržané v každom zápase. Rozdiel ratingov medzi hráčmi nesmie byť o 201 a viac v neprospech vyššie umiestneného hráča.
Cenový fond: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvé tri družstvá.
Prihlášky: Všetci účastníci musia byť prihlásení do 14. 05. 2015 pomocou registračného formulára na chessfest2015.sachrbk.sk/.Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností organizátora.
Ubytovanie: 9 € rezervácia on-line na oficiálnom webe podujatia CHESSFEST
Vklad: 12 € za družstvo na účet - občerstvenie
Vklad do turnaja a ubytovanie uhradiť na účet číslo: 8010027633/1100
IBAN: SK7411000000008010027633, BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
Variabilný symbol: vám bude automaticky vygenerovaný pri vypísaní registračného formulára.
Časový plán: piatok 22. mája 2015:
09.00 – 10.00 h prezentácia
10.30 – 11.00 h slávnostné otvorenie
11.00 – 18.15 h 7 kôl turnaj jednotlivcov
cca 18.30 vyhlásenie výsledkov
SŤIAHNUŤ PROPOZÍCIE V .PDF »