MSR 2015 RAPID [STARŠÍ ŽIACI]

PROPOZÍCIE

Miesto konania: Športová hala Koniareň, Poľná 49, 034 01 Ružomberok
Prihlásenie a info: www.chessfest2015.sachrbk.sk
Riaditeľ turnaja: Marek Zelnický tel.: +421 907/390 407, marek@sachrbk.sk
Záštita turnaja: Ing. Michal Slašťan – 1. zástupca primátora mesta, poslanec VUC za okres RK
Garant turnaja: MUDr. Igor Čombor, PhD. - primátor mesta Ružomberok
Garant turnaja za SŠZ: Ing. Zdenek Gregor - člen VV SŠZ a predseda Komisie mládeže SŠZ
Hlavný rozhodca: Karol Pekár (IA)
Systém hry: Turnaj sa hrá švajčiarskym systémom na 7 kôl podľa pravidiel FIDE pre RAPID šach, tempo hry 2 x 20 minút + 5 sek. bonus/ťah. O poradí rozhoduje počet zápasových bodov (3, 1, 0), počet partiových bodov, Cut Buchholz bez výsledku 1 najslabšie umiestneného družstva.
Právo účasti: Registrovaní členovia SŠZ so zaplateným členským príspevkom za uplynulý kalendárny rok, resp. aktuálny rok v prípade novej registrácie (registrácia členov SŠZ bude jednoduchá aj cez oficiálnu turnajovú stránku). Štvorčlenné družstvo musí byť zložené z hráčov narodených v roku 1999 a neskôr, s povinnou účasťou minimálne jedného dievčaťa. V každom družstve môže byť jeden náhradník. Na súpiske družstva môže byť uvedený jeden hráč registrovaný v matrike SŠZ v inom klube, ako je jeho družstvo, na základe písomného súhlasu materského klubu. V zmysle bodu 5.4 Súťažného poriadku družstiev sa do tohto limitu hráčov CIS Premium členovia nezapočítavajú. Družstvo, ktoré nastúpi bez dievčaťa, prehráva na 4. šachovnici kontumačne. Poradie hráčov podľa súpisky musí byť dodržané v každom zápase. Rozdiel ratingov medzi hráčmi nesmie byť o 201 a viac v neprospech vyššie umiestneného hráča.
Cenový fond: Medaily, poháre, diplomy a vecné ceny pre prvé tri družstvá.
Prihlášky: Všetci účastníci musia byť prihlásení do 14. 05. 2015 pomocou registračného formulára na chessfest2015.sachrbk.sk/.Dodatočné prihlášky budú riešené v kompetencii riaditeľa turnaja v rámci kapacitných možností organizátora.
Ubytovanie: 9 € rezervácia on-line na oficiálnom webe podujatia CHESSFEST
Vklad: 12 € za družstvo na účet - občerstvenie a pitný režim
Vklad do turnaja a ubytovanie uhradiť na účet číslo: 8010027633/1100
IBAN: SK7411000000008010027633, BIC – SWIFT kód: TATRSKBX
Variabilný symbol: vám bude automaticky vygenerovaný pri vypísaní registračného formulára.
Časový plán: nedeľa 24. mája 2015:
07.30 – 09.00 h prezentácia
09.30 – 10.00 h slávnostné otvorenie
10.00 – 17.30 h 7 kôl turnaj družstiev
cca 18.00 vyhlásenie výsledkov
SŤIAHNUŤ PROPOZÍCIE V .PDF »